Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.szemleletvaltas.com (továbbiakban: weboldal) címen elérhető, Uhlár Mónika egyéni vállalkozó („Üzemeltető/Adatkezelő”) által üzemeltetett weboldal használatának, a hírlevelére való feliratkozáshoz közvetlenül kapcsolódó, valamint az online vásárlással összefüggő szerződési és felhasználási feltételeket, illetve adatkezelési elveket. A Vevő/Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Üzemeltető/Adatkezelő adatai:
Név: Uhlár Mónika
Székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 32.
Telefon: +36-20/3332-908
E-mail: monika.uhlar@t-online.hu
Adószám: 60807827-1-41
Közösségi adószám: HU60807827
Statisztikai számjel: 60807827-8559-231-01
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 23075284
Kibocsájtó okmányiroda: Budapest Főváros III. Kerületi Önkormányzat
Szerződés nyelve: magyar
Kamarai nyilvántartási szám: BU60807827 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
Tárhelyszolgáltató: forpsi.hu (BlazeArts Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, Cg.: 03-09-109150, adószám: 12539833-2-03, e-mail: info@forpsi.hu)

I. Termék és szolgáltatás vásárlási feltételek:
A www.szemleletvaltas.com weboldal saját szellemi termékek, előadások hanganyagait forgalmazza (továbbiakban: termékek). A megjelenített termékek kizárólag online, a weboldalon keresztül rendelhetőek meg és az elektronikus úton (e-mailen) megküldött link és jelszó alapján tölthetőek le a kézhezvételt követően legkésőbb 5 napon belül. A termékek egyéb módon (CD-n, házhoz-szállítással/személyesen/utánvéttel stb.) nem vehetők át.

A termékek egységárai alanyi áfa-mentesek, a feltüntetett árakon túl a Vevőt egyéb költségek nem terhelik. A vásárlásról kiállított számlát Vevő elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címen.

II. Regisztráció:
A vásárlás előzetes felhasználói regisztrációhoz nem kötött, azonban a megrendelés során a sikeres teljesítés érdekében az alábbi adatokat kötelező megadnia: név/cégnév, számlázási cím, e-mail cím, melyek alapján a rendszer egy felhasználói fiókot és jelszót generál a Vevő részére. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a megrendelés teljesítése zökkenőmentesen történhessen.

III. A megrendelés folyamata:
1. A „Letöltések” menüpontban Vevő kiválasztja a letölteni kívánt előadást és rákattint a „Kosárba rakom” gombra. A termék bekerül a kosárba, melynek tartalmát a Vevő megtekintheti.
2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra, mellyel visszakerül az előadások adatlapjára.
3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarába, tekintse meg annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti vagy módosíthatja.
5. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában.
6. Adja meg a rendeléshez szükséges adatokat: név/cégnév, számlázási cím, e-mail cím.
7. Olvassa el és pipálja ki, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket.
8. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként válassza ki a fizetés módját (átutalás vagy bankkártya és fizesse meg a megrendelt termék(ek) árát.
9. A „Rendelés befejezése” gombra kattintva a megrendelése rögzítésre kerül, melyről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.
10. A fizetés teljesítéséről szintén e-mailt kap majd és e-mailben kapja meg az elektronikus számlát, valamint a megrendelt termék(ek) letöltéséhez szükséges linket, melyet a kézhezvételt követő legkésőbb 5 napon belül használhat fel.

A megrendelt terméket előre, átutalással vagy bankkártyával kell kifizetni. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyre hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeimen.

IV. Adatkezelés:

4.1 Online vásárlás

A www.szemleletvaltas.com weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait az Üzemeltető/Adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az OTP Mobil Kft.-nek szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés online kifizetése nem kivitelezhető.

A weboldalon történő online vásárlással ezért a Vevő elfogadja, hogy a(z)Uhlár Mónika (1035 Budapest, Szentendrei út 32.) által a(z) www.szemleletvaltas.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásának feltétele, hogy Vevő a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, erre a rendszer is figyelmezteti.

4.2. Hírlevél
A hírlevelére való feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető/Adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a regisztráció során megadott mértékben, a következő célokra használja fel: tájékoztatás e-mailben a következő előadások időpontjáról, aktuális ajánlatokról, hírekről, szakmai publikációkról, valamint a weboldalon elérhető és letölthető tanulmányokról, hanganyagokról.

A feliratkozó személy az Üzemeltető/Adatkezelőtől bármikor felvilágosítást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti azok kiegészítését, módosítását, vagy adatbázisból történő törlését, amelynek az Üzemeltető/Adatkezelő köteles legkésőbb 30 napon belül eleget tenni. A feliratkozó ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratozottak listájáról, melyet a hírlevelek alján található “Leiratkozás” link segítségével is megtehet. Az adatkezelésben érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Üzemeltető/Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve, az ott meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68619/2013.

A hírlevélre történő feliratkozással, és/vagy az online vásárlással hozzájárulok adataimnak a fenti pontban leírt módon történő kezeléséhez.

V. Elállás joga:
A megrendelt termékkel kapcsolatos elállási jog gyakorlásáról a „45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” rendelkezik. A rendelet 29. § m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát.

 „m) nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítése esetében, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.”

A Vevő/Felhasználó a jelen ÁSZF elolvasásával tudomásul veszi, hogy a termékekre vonatkozó elállási jog a fenti jogszabály erejénél fogva kizárt. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályt teljes terjedelmében lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

VI. Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés:
A Vevő/Felhasználó a szolgáltatással, vagy az Üzemeltető/Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos kifogásait a követező elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Uhlár Mónika
Cím: 1035 Budapest, Szentendrei út 32.
Telefon: 0620/3332-908
E-mail: monika.uhlar@t-online.hu

Az Üzemeltető/Adatkezelő a telefonon vagy elektronikus formában közölt panaszt – amennyiben arra lehetőség van – azonnal orvosolja. Az írásban (levélben) hozzá érkezett panaszt legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Üzemeltető/Adatkezelő az elutasítás indokairól tájékoztatja a panaszost.

Amennyiben az Üzemeltető/Adatkezelő és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során sem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő/Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  • Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (az Üzemeltető/ Adatkezelő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

VII. Egyéb:
A weboldalon történő vásárlás, online fizetés, letöltés feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

VIII. Jognyilatkozat: 
A jelen weblap böngészésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető/Adatkezelő szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A szemlÉLETváltás brand-et és logot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint az M1401437 számú védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést, 214 509 számon lajstromozta, így az védelem és oltalom alatt áll. A védjegy jogosultja Uhlár Mónika.

A weboldalon található hanganyagok és egyéb szöveges tartalmak, letölthető tanulmányok pedig szerzői jogvédelem alatt állnak (Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény) és szintén Uhlár Mónika tulajdonát képezik. Azok részben vagy teljes terjedelemben való átvétele, felhasználása, átdolgozása, megjelentetése, másolása, sokszorosítása, terjesztése, nyilvános előadása tilos! A weboldal tartalma csak és kizárólag abban az esetben használható fel, ha ahhoz előzetes, írásbeli hozzájárulásomat adtam. Ilyen esetekben a szerző neve (Uhlár Mónika) és a forrás (www.szemleletvaltas.com) kötelezően megjelenítendő. Az engedélyem nélküli jogsértő felhasználás polgári jogi következményeket von maga után.

A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Comments are closed.